JPS Rådgivning

JPS Rådgivning- Samordnar Gruppkrav
JPS Rådgivning- Samordnar Gruppkrav
JPS Rådgivning arbetar främst med att samordna och sammanföra olika värdepappers innehavare och andra som tillsammans genom "grupptalan eller gruppkrav" vill samverka och framställa skadestånd mot finansiella rådgivare, värdepappersbolag eller annan på grund av vårdslös finansiell rådgivning mestadels avseende aktier, obligationer samt andra typer av värdepapper.

Om Oss

För mer information och hur man deltar kontakta oss idag.

E-mail: kontakt@jpsradgivning.se

Telefon: 0704-95 79 27

Om JPS Rådgivning
JPS har lång och bred erfarenhet av finansmarknaden och har på uppdrag av värdepappers innehavare samordnat "grupptalan" mot finansiella rådgivare såsom banker, försäkringsbolag, värdepappersbolag, fondkommissionärer m.fl.

Mail för mer information

kontakt@jpsradgivning.se

Öppettider vardagar kl. 09:00 - 19:00.

JPS Rådgivning

JPS Rådgivning arbetar på uppdrag av flertal kunder som vänt sig till oss med att samordna, samla in material, lånvillkor, köpavtalsvillkor, konsument villkor, aktiebok, skapa ringlistor, anlita kundbokare att kontakta alla obligation och fodringshavare via post utskick, telefon, kundmöten. Sammanföra och organisera och obligationsinnehavare som vill samverka med andra brygglåneägare i gemensam action.

JPS har tillgång till jurister vilka driver processerna.

  • Obligationer

  • Pension

  • Aktier

  • Strukturerade produkter

  • Warranter/optioner