Grupptalan & Gruppkrav

JPS är en finansiell utredare och arbetar på uppdrag av kunder som begärt vårt biträde att samordna, sammanföra och organisera obligationsinnehavare, aktieägare som vill driva fordringskrav tillsammans med andra obligationsinnehavare, aktieägare, ofta kallat ”Grupptalan”.

Steg 1.
Kostnadsfri översyn av "problem" innehaven

Kunden mailar in underlag till kontakt@jpsradgivning.se

Exempelvis en PDF av teckningsanmälan eller dylikt. Där efter granskar JPS att det är samma "problematik" som de andra drabbade i Gruppen. Kunden blir därefter meddelad om kunden kan delta eller inte. Detta är kostnadsfritt

Steg 2.
Sammanställning och ingå gruppavtal.

Efter att sammanställning av underlagen är klara. Granskar den juristen som driver processen och lägger sista godkännadet och kontaktar kunden. Därefter mailas eller postas avtalet att delta i gruppen.

man writing on paper
man writing on paper
Steg 3
Process och uppföljning

Den rekommenderade juristen skickar kravet och processen påbörjas. Juristen uppdaterar gruppen via grupp mail och kunderna kan alltid kontakta juristen vid frågor.

Kontakta oss för kostnadsfria översyn.

Telefon +46 10-660 09 08
Mobil +46 70 49 57 927

kontakt@jpsradgivning.se

person holding pencil near laptop computer
person holding pencil near laptop computer